202017bře

Export preskripce

Z důvodu strukturálních změn dodávaných dat registrovaných léčivých přípravků jsme byli nuceni pozastavit možnost exportovat preskripci.
Za tuto komplikaci se omlouváme, pracujeme na systémovém řešení, aby se problém již neopakoval.